Contact
LATEST
ABOUT
SERVICES
SOLUTIONS
Home
We are dedicated to developing applications for civil governance and law enforcement use to promote a safe and secure society.
យើងបានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសម្រាប់អភិបាលកិច្ចស៊ីវិលនិងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភា
ពសង្គម។
As the economy expands, the needs of the society grows along with it. Sysmay Investment Co,. Ltd. authors applications that address the growing needs of governance and social order to enhance efficiency, effectiveness and productivity in institutions and enterprises.
ខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចបាននឹងកំពុងរីករាលដាលទូលំទូលាយ ស្របជាមួយតម្រូវការរបស់សង្គម​ក៏កាន់តែកើនឡើងផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុន
Sysmay Investment Co ,.Ltd. បានសរសេរកម្មវិធីសម្រាប់បំពេញតាមតម្រូវការរីកលូតលាស់នៃអភិបាលកិច្ច និងសង្គម ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព, ផលិតភាពនៅក្នុងស្ថាប័ននិងសហគ្រាស។
SOLUTIONS
•MRZ Encoding
Sysmay customizes document and card-printing apps that can encode international standard MRZ (Machine Readable Zone) information for ID cards, driving licenses, passports and e-visas.

•Biometrics
Sysmay customizes special identity verification apps that use fingerprint recognition system that employes the Digital Persona U.are.u 4500 scanner.

•Law Enforcement & Civil Governance
Sysmay customizes special applications for law enforcement purposes that keep in mind the particular legal requirements of identity verification, data privacy and evidentiary support.

•eCommerce
Keeping in mind the need of modern enterprises, Sysmay customizes browser-based apps and e-commerce websites that process buy and sell payments systems online.

•Cloud Services
Sysmay offers cloud hosting services for public agencies and private enterprises which include domain name serving, website hosting, data hosting and security against site attacks.
Sysmay អាចផ្តល់នូវឯកសារនិងបោះពុម្ពកាត ជាកម្មវិធីស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដែលអាចភ្ជាប់កូដ MRZ (ម៉ាស៊ីនអាចតភ្ជាប់ទៅតាមតំបន់) សម្រាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, ប័ណ្ណបើកបរ, លិខិតឆ្លងដែន និងទិដ្ឋាការ។

Sysmay អាចផ្តល់កម្មវិធីពិសេសផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ដែលប្រើប្រព័ន្ធផ្តិតយកស្នាមក្រយ៉ៅដៃបុគ្គលិក បានដល់ទៅ ៤៥០០ ម៉ាស៊ីនស្កេន ។

Sysmay ប្តូរកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់គោលបំណងអនុវត្តច្បាប់ដែលបានរក្សាទុកក្នុងចិត្ត ជាតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ, ភាពជាឯកជន និងការទ្រទ្រង់ភស្តុតាងទិន្នន័យ។

ការរក្សាទុកក្នុងចិត្តនូវតម្រូវការនៃសហគ្រាសទំនើប Sysmay ផ្តល់កម្មវិធីរុករកដែលមានមូលដ្ឋាននិងដំណើរការគេហទំព័រ e-commerce ទិញ និងលក់ ទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

Sysmay ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបង្ហោះបណ្តុំទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រ ជាភ្នាក់ងារសាធារណៈ និងសហគ្រាសឯកជនដែលរួមបញ្ចូលឈ្មោះដូមេន domain គេហទំព័របង្ហោះទិន្នន័យ និងសន្តិសុខប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារបណ្តាញវេបសាយ។
SERVICES
•Customized Applications
Sysmay designs and customizes web and mobile applications according to the needs and scope as demanded by clients, able to work in various platforms to offer the best alternatives for the best results.

•Full Stack Web Development
Sysmay offers full-stack web development services that provides all the skills needed to deliver a full working corporate web site with a customized end- user interface to allow clients to edit their sites without any coding.

•Database Development
Sysmay develops customized database systems for government agencies and private enterprise ensuring data integrity, security and intuitive user experience.
Sysmay រចនា និងប្តូរគេហទំព័រ ហើយនិងប្តូរកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ អាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការនិងវិសាលភាពដែលជាការទាមទារដោយអតិថិជនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើនៅក្នុងវេទិកានានាដើម្បីផ្តល់ជូននូវជម្រើសល្អបំផុតហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត។

Sysmay ផ្តល់នូវសេវាអភិវឌ្ឍវែបសាយ full-stack ដែលផ្តល់នូវជំនាញទាំងអស់តាមតម្រូវការដើម្បីផ្តល់ជូនបណ្តាសាជីវកម្មធ្វើការចែកចាយពេញបណ្តាញវេបសាយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរផ្សាភ្ជាប់គ្នារវាងអ្នកប្រើ ដើម្បីធ្វើឱ្យអតិថិជនកែសម្រួលគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដោយមិនបាច់សរសេរកូដណាមួយឡើយ។

•អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានទិន្នន័យ
Sysmay អាចអភិវឌ្ឍន៍ផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យទៅតាមតម្រូវការ សម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងសហគ្រាសឯកជនធានានូវភាពត្រឹមត្រូវរបស់ទិន្នន័យ មានសន្តិសុខ និងអាចយល់ដឹងពីបទពិសោធរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
ABOUT
MOC Registration No. PTM2017024950
Registered: 24 February 2017


Sysmay is based in Cambodia and has been working with agencies towards viable solutions in the area of population identity management, data control, information security and personnel resource management.

Sysmay specializes in developing database and web-based applications for the use of civil governance, law enforcement and private enterprises.

Our company works together with state agencies, organizations and businesses to offer solutions to current problems on identity control, data verification and real-time access to achieve a secure and dependable information transfer platform for better management and governance
ក្រុមហ៊ុនស៊ីសមែអ៊ិនវេសមែន គឺមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយដែលអាចសម្រេចបាននៅក្នុងតំបន់នៃការគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញា​ណប្រជាជន,ការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ,ព័ត៌មានសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។

ក្រុមហ៊ុន Sysmay ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋនិងអង្គភាពនានាដើម្បីផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅលើការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណ ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ និងធានាឲ្យសម្រេចបាននូវដំណើរការគ្រប់គ្រងពេលវេលាពិតប្រាកដ និងពឹងផ្អែកទៅលើការផ្ទេរព័ត៌មានដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន។
LATEST
Training personnel on uploading current news, bulletins, documents and photographs on a government department agency website.
មនុស្សទាំងអស់ កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព ក្នុងផ្នែកសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិ។ មនុស្ស មានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត ហើយគប្បីប្រព្រឹត្ដ
view site
Browser-based MRZ-encoded (machine readable zone) plastic card printing application now available for the use of civil agencies. Prints true to size in standard Khmer unicode True-Type fonts.
មនុស្សទាំងអស់ កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព ក្នុងផ្នែកសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិ។ មនុស្ស មានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត ហើយគប្បីប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង ស្មារតីភាតរភាពជាបងប្អូន។
view site
Training on the latest human-resource management application for use by law enforcement personnel to upload their own work history and documents.
មនុស្សទាំងអស់ កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព ក្នុងផ្នែកសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិ។ មនុស្ស មានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត ហើយគប្បីប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង ស្មារតីភាតរភាពជាបងប្អូន។
view site
CamboClock Console features the Digital Persona's U.are.u 4500 scanner integrated into a stand-alone application encased in a console as a clock-in station for thousand of employees within the network or than one Branch.
មនុស្សទាំងអស់ កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព ក្នុងផ្នែកសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិ។ មនុស្ស មានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត ហើយគប្បីប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង ស្មារតីភាតរភាពជាបងប្អូន។
watch video
Full-service online supermarket/grocery/large-scale retail website multiple categories and infinite products with e-commerce check-out functions, inventory reports and social media widgets.
មនុស្សទាំងអស់ កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព ក្នុងផ្នែកសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិ។ មនុស្ស មានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត ហើយគប្បីប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង ស្មារតីភាតរភាពជាបងប្អូន។
sample site
Standard restaurant website with up to 12 product sub category links and multiple product capacity plus social media widget links.
មនុស្សទាំងអស់ កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព ក្នុងផ្នែកសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិ។ មនុស្ស មានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត ហើយគប្បីប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង ស្មារតីភាតរភាពជាបងប្អូន។
sample site
Standard fast-food/delivery service website with up to 12 product sub category links and multiple product capacity plus social media widget links.
មនុស្សទាំងអស់ កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព ក្នុងផ្នែកសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិ។ មនុស្ស មានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត ហើយគប្បីប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង ស្មារតីភាតរភាពជាបងប្អូន។
sample site
Standard mobile app-style website for goods and services with tile-layout for easy access with up to 8 category links plus social media widgets.
មនុស្សទាំងអស់ កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព ក្នុងផ្នែកសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិ។ មនុស្ស មានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត ហើយគប្បីប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង ស្មារតីភាតរភាពជាបងប្អូន។
sample site
Standard online shop-front website especially suited for direct retail. Accommodates up to 8 categories, multiple products and includes social media widgets.
មនុស្សទាំងអស់ កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព ក្នុងផ្នែកសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិ។ មនុស្ស មានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត ហើយគប្បីប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង ស្មារតីភាតរភាពជាបងប្អូន។
sample site
Standard online shop-front website especially suited for direct retail. Accommodates up to 8 categories, multiple products and includes social media widgets.
មនុស្សទាំងអស់ កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព ក្នុងផ្នែកសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិ។ មនុស្ស មានវិចារណញ្ញាណនិងសតិសម្បជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត ហើយគប្បីប្រព្រឹត្ដចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង ស្មារតីភាតរភាពជាបងប្អូន។
sample site
Development Service
Price
Supermarket/Large-Scale Retail Template
One-time website setup includes:
upload company logo
upload contact details
upload shop front photo/map
upload provided artwork
upload text
PLUS maximum product upload- 100 units

$650.00
Standard Website Template
One-time website setup includes:
upload company logo
upload contact details
upload shop front photo/map
upload provided artwork
upload text
PLUS maximum feature box (latest)- 3 units

$120.00
Monthly Site (Share) Hosting
$12.00
Monthly Dedicated Line Hosting
$180.00
Banner Graphics
$35.00
Product Shot Set
$5.50
Khmer/ English Copy Writing (per 100 words)
$10.00
Softcopy PHP Template (with FTP)
$150.00
Softcopy Database
$80.00
Domain Redirect
$15.00
Domain Name Registration
$50.00
Custom Back-end Control Panel Application
$120.00
Custom Browser-based Control Panel (per hour)
$50.00
Custom Development (per hour)
$25.00
CONTACT
No. 27C St.63 
Tonle Basak, Chamkar Mon
Phnom Penh,
Cambodia
+855 68-454589
 WeChat
 Viber
Copyright © 2021 | SYSMAY INVESTMENT CO., LTD. | Phnom Penh,, Cambodia | All Rights Reserved